ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เวลา 09:00 น. - 10:00 น. ได้ไปยังศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ และได้ไปให้อาหารกระต่าย

เวลา 12:00 น. - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13:00 น. - 17:00 น. ได้เริ่มร่างโครงการที่ละขั้นตอน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)