ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 ก.ค.2560

เวลา08.30-17.00น.ได้ทำกิจกรรมอบรมโครงการฟื้นฟูการแต่งกายไททรงดำที่โรงเรียนดอนมะนาว


นักเรียนโรงเรียนดอนมะนาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)