ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 1 ก.ค. 2560

เวลา08.30-17.00น. เข้าศูนย์เตรียมสถานที่ผู้ที่มาฟังธรรมะพร้อมกับนักศึกษา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)