ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 ก.ค.2560

เวลา08.30-17.00 น.ได้มารดนำ้ผักและปลูกต้นไม้


เตรียมดินเพื่อเพาะปลูก


เตรียมต้นหม่อมมาปลูก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)