170728-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Councilor & counselor

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.07.28

Ref: # 5096727


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “councilor” & “counnselor”

        สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก เหมือนกันว่า “KOUN-suh-ler”

        การสะกด “councilor” และ “counselor” เป็นแบบ US English

        ขณะที่ British English ใช้ว่า  “councillor” และ “counsellor”


Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบาย “councilor” ว่า คือ

        “สมาชิกคนหนึ่งของ ‘a council’” ที่เป็นกลุ่มบุคคล

        “รวมตัวเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการ” เช่น

               ‘Talk to your city councilor about the problem.’

               ‘Jesse was appointed a member of the Mayor’s Council on Mass Transportation.’

               ‘She stood as a Labor candidate for city councilor.

ส่วน “a counselor” คือ

         “บุคคลหนึ่ง ‘ผู้ให้คำแนะนำ’ หรือ ‘คำปรึกษา’ (ความเห็น/คำสั่ง) เช่น

                ‘Martha acted as a counsel to the Committee on Welfare.’

รูป กริยา คือ ‘counsel’ ในการใช้เช่น ‘Please counsel me in this matter.’

ยังสามารถใช้ “counselor” ด้านกฎหมาย ว่าหมายถึง “ทนายความ”

หากแต่ ในกลุ่ม ทนาย ถือเป็นการ เรียก “ด้านขบขัน” หรือ “เสียดสี” มากกว่า


คำ ใช้ร่วมกับ นาม “counselor” รวมด้วย:

“a student/family counselor” =

       “ให้การช่วยเหลือ นักศึกษา/ครอบครัว” ในการแก้ปัญหา เช่น

             ‘Student counselors say there’s a lot of pressure at college these days.’

“a debt/stress’ counselor” =

        “ให้การช่วยเหลือ ในปัญหาด้าน หนี้สิน/ความกดดัน” เช่น

             ‘A debt counselor has been helping the family.’

“a marriage/guidance counselor” =

         “ให้การช่วยเหลือ ในปัญหาครอบครัว” เช่น

             ‘You should talk to a marriage counselor about your problem.’

“a school counselor” = ทำงานร่วมกับนักศึกษาในโรงเรียน เช่น

             ‘I worked for three years as a school counselor.’

“a professional/trained counselor” เช่น

           ‘Seek help from a professional counselor if things go wrong.’

ใช้ กริยา ร่วมกับ “counselor”

“see a counselor” = เข้าขอความช่วยเหลือจาก ‘counselor’ ผู้หนึ่ง เช่น

          ‘Her doctor recommended that she should see a counselor.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)