ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 26 มิถุนายน 2560

เลา 8.00-17.00น

ช่วเช้ารดน้ำผักในแปลงผักของศูนย์หลังจากนั้นจึงจัดเตรียมอาหารเจให้กับทางศูนย์ฝึก ช่วงบ่ายจัดเตรียมข้อทำเวลทีชาวบ้านในวันต่อไปและรดน้ำผักก่อนกับบ้าน


ทำอาหารเจ


เตรียมข้อมูลจัดทำเวที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)