ชื่นชม มอ. (๑)

  ติดต่อ

  บุคลากรและนักศึกษารักและภูมิใจสถาบัน  

ชื่นชม มอ. (๑)

        จากการไปตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินภายนอก     คณะกรรมการ (ซึ่งมีผมอยู่ด้วยคนหนึ่ง) มีข้อชื่นชม มอ. ดังนี้

     1.  เมื่อพิจารณาภูมิลำเนาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปรากฏว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของสังคมในภูมิภาคได้อย่างแท้จริง

      2.  มีการขยายการดำเนินงานของเขตการศึกษา    สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน    โดยมีหลักสูตรที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียนในท้องถิ่นต่างๆ

     3.  บุคลากรรักสถาบันของตน และมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานของตน    แม้จะได้รับการสนับสนุนที่ไม่เป็นไปตามความคาดหมาย    และนักศึกษาในท้องถิ่น ก็ภูมิใจในสถาบันของตน     พ่อแม่ภูมิใจที่ลูกสอบเข้าเรียนใน มอ. ได้

     4.  เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร และในการจัดการเรียนการสอน    มีการดำเนินการอย่างก้าวหน้าเป็นพิเศษในวิทยาเขตหาดใหญ่

      5.  มีความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้การบริหารของผู้บริหารในทุกสมัย

วิจารณ์ พานิช
๒๕ พย. ๔๙

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 63189, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:30:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัย#สมศ.#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ขอบคุณท่านอาจารย์หมอวิจารณ์แทนชาว มอ. ทุกท่านค่ะ