ผมขอแนะนำ Url = http://www.thaiadmin.org  เป็นเวปที่ให้ความรู้สำหรับผู้ที่อยากรู้เรื่องการบริหาร network โดยสาระสำคัญที่มีให้บริการความรู้ในหลายๆเรื่อง เช่น ความรู้และบทความต่างๆด้านnetwork รวมทิปและเทคนิคเด็ดที่น่าใช้ ข่าวสารวงการไอที เป็นต้น โดยสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ เป็นเวปที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณ 7 ปีมาแล้วครับ ก็มีสมาชิกมากพอสมควร เป็นเวปที่น่าเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ครับ