ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่14ก.ค.พ.ศ.2560

เวลา08.30-17.30น ตอนเช้ารดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษสายๆเข้าร่วมกิจกรรมพับดอกไม้จันทร์ตอนเที่ยงอาจารย์เข้านิเทศ

ภาพบรรยากาศการพับดอกไม้จันทร์
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)