บันทึกประจำวันครั้งที่27

เช้าแพ็คขนมพร้อมกับสีข้าวเพื่อส่งขายให้กับร้านค้าขายต่างๆ และได้ทำกับข้าวและได้ทำกับข้าวเลี้ยงคณะUN

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)