ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 31 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 09.30-11.00 น. ผมและเพื่อนๆ กลุ่มนักศึกษาได้ไปยังศูนย์ศึกษาเพื่อที่จะไปสับผักตลชวา เพื่อที่จะนำมาทำปุ๋ยหมัก

เวลา 11.00 น. ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-16.00 น. ได้มาสับผักตบชวาต่อจนเสร็จสิ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)