ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา8.30น.-16.30น. ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดยไปทำงานสัมมนาระหว่างฝึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)