ครั้งที่49บันทึกประจำวันประจำวันที่26/07/2560

วันนี้พ่อแรมให้มาเข้ารับฟังการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่องคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)