(คุยกับตนเอง ตอนที่ 13) มองร่วมกันเรื่องความเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(ตอนที่ 13) มองร่วมกันเรื่องความเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน

มีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมาก เมื่อมีความร่วมมือกันระหว่าง รพ.ปทุมธานี และ สปสช.เขต4 เป็นความร่วมมือภายใต้ความเป็นกัลยาณมิตร เมื่อทีมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ รพ.ปทุมธานี บริการด้วยใจกับประชาชนในพื้นที่

โรงพยาบาลปทุมธานีอยู่ในพื้นที่ของเขตกึ่งเมืองอุตสาหกรรมกึ่งเมืองชนบทและมีคนต่างด้าวมาอยู่ค่อนข้างมาก ประสบกับปัญหาอุปสรรคในการทำงานอย่างมาก ทางโรงพยาบาลมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงที่น่าสนใจ มีห้องที่ตั้งชื่อว่า "ห้องสบายใจ" ไว้ใช้สำหรับให้ผู้ป่วยและญาติที่มาร้องทุกข์ได้มาพูดคุยเมื่อเกิดความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการได้รับบริการ ซึ่งในรายละเอียดนั้นมีความน่าสนใจมาก
"บางครั้งเขาเข้ามาเขาโกรธ เขาก็ด่าเรา เราก็รับฟัง จนเขาสบายใจ แล้วเราก็มาหาทางช่วยเหลือเขา เอาไปเอามาเขาก็สบายใจขึ้น กลับกลายมาเป็นมิตรกับเรา" --เป็นคำบอกเล่าของผู้รับผิดชอบในการทำงานด้านนี้ 

"หลายครั้งก็เหนื่อย ท้อ อยากจะเลิกทำ แต่พอมาฟังปัญหาเขา ความทุกข์เขา เราก็อยากให้เขาสบายใจ" ซึ่งเรื่องราวในทำนองนี้หากใคร่ครวญดูไม่มีใครที่ไม่หวังดีต่อผู้ป่วยและญาติ ในสภาวะของความเครียด ความกดดัน ความเหนื่อยเมื่อยล้า อาจจะนำมาสู่ความไม่เข้าใจกันในหลายๆ อย่าง

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทีมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช. เขต 4 ภาคประชาชน ภาคเอกชน และ รพ.ปทุมธานี ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นครั้งแรก เมื่อมีโอกาสได้ร่วมถอดบทเรียน มีประเด็นที่น่าสนใจที่น่าสานต่อ

"มีแต่ความรู้สึกชื่นชม เขามีการจัดการความเสี่ยงได้ดีมาก ปัญหาเขามีเกิดขึ้นแต่เขาได้ลงมือแก้ไข" เป็นการสะท้อนจากผู้บริหาร สปสช.ในเขต

AAR:
▪️รู้สึกถึงความเป็นกัลยาณมิตร บรรยากาศดีมาก
▪️เมื่อมีคำถามจากภาคเอกชนหรือประชาชน ท่าน ผอ.สปสช. และ ผอ.รพ.ปทุมธานีท่านก็ช่วยกันอธิบายให้ความกระจ่าง ซึ่งเห็นเป็นความร่วมมือกันดีมากๆ 
▪️เห็นการทำงานแบบเชื่อมโยง
▪️สิ่งที่เป็นปัญหาทาง ผอ. สปสช.เขตท่านก็รับไปพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไข
▪️อยากให้มาอีกมีความประทับใจ

นี่เป็นเพียงบางส่วนของประเด็นความในใจที่สะท้อนถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในครั้งนี้

เมื่อได้ร่วมถอดบทเรียนกับทีม รพ.ปทุมธานีรู้สึกประทับใจและชื่นชม เห็นการทำงานเป็นทีมและเชื่อมโยงภาพใหญ่ลดช่องว่างระหว่าง หน่วยงานบริการและ สปสช.โดยยึดประชาชนผู้รับบริการทางด้านสุขภาพเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

"ผู้บริหาร สปสช.ท่านฟัง และร่วมให้ข้อมูลเคียงคู่ไปกับท่าน ผอ.รพ.ปทุมธานี ท่านมีแต่รับไปพิจารณา ฟังแล้วประทับใจ" เสียงสะท้อนเล็กๆของบุคคลท่านหนึ่งที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์วันนั้น

#KMUC
#AAR
#Reflection


26-07-60
ที่มา; ภาพบางส่วนจากWanee Jatawongg

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)