อบรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เริ่มอบรมวันที่19-21 กรกฏาคม 60 

มีการจัดทำ SWOT แผนที่เดินดิน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมฝึกประสบการณ์ชีพและระเบียบการต่างๆ

                                               

มีการทำ SWOT ตนเอง                                                                มีการทำSWOT ตอเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)