อบรมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บรรยากาศการอบรมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

09.00 น.วันแรกของการฝึกอบรม

  

 เตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่มาเข้ารับการฝึกอบรม มีการละลายพฤติกรรม การแนะนำวิทยากรพร้อมคณะ โดยมีคุณประสงค์เป็นวิทยากรหลักในการนำพาพวกเราทำกิจกรรม 

     ช่วงเช้ามีการบรรยายทฤษฏีวิชาการถึงเทคนิคต่างๆที่พวกเราต้องใช้ในการฝึกประสบการณ์อาชีพ มีการแบ่งกลุ่มตามหน่วยฝึกและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันในกลุ่ม ช่วยกันคิดและดึงจุดเด่นของศูนย์ที่พวกเราจะไปฝึกออกมานำเสนอผ่านการร้องเล่นกิจกรรม

  ช่วงบ่ายมีการทำแผนที่เดินดินของ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

แผนที่เดินดินของมหาลัยราชภัฏนครปฐมวันพฤหัสบดีที่20 กรกฎาคม 2560

   วันที่สองแต่ละหน่วยฝึก ลงมือทำSWOTภายในหน่วยฝึกว่าหน่วยฝึก การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน และให้แต่ละหน่วยฝึกจำลองสถานการณ์ในการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน


 

  วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 อบรมวันสุดท้าย

    แจกคู่มือการฝึกประสบการณ์อาชีพการพัฒนาชุมชนอธิบายคู่มือตารางที่พวกเราต้องทำ ระหว่างฝึกงาน อาจารย์ได้ชี้แจงแนวทางการฝึกและบอกถึงอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม และอาจารย์ที่จะมานิเทศ

:ภาพรวมของการอบรมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามวันนี้ สร้างความประทับใจและสอนให้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างของการที่จะเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพต่อไป

  


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)