ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2560​

วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น.- 17.40 น. เข้าร่วมกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ วันที่ 2 บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)