ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 13กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลส08.30-17.30น ตอนเช้ารดน้ำแปลงผักตอนสายๆได้เข้าร่วมทำกิจกรรมพับดอกไม้จันและตอนเย็นรดน้ำแปลงผัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)