ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 14กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลา08.30-17.30นตอนเช้ารดน้ำแปลงผักตอนสายๆได้เข้าร่วมทำกิจกรรมพับดอกไม้จันส่วนตอนบ่ายได้ทำเอกสารไว้สำหรับอาจารย์มานิเทศครั้งที่2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)