ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2560​

วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลา 09.00 น.- 18.00 น. ตอนเช้ารดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ และเก็บกวาดจัดสถานที่ศูนย์เพื่อทำบุญในวันพรุ่งนี้ ตอนเย็นรดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ

ตั้งศาลเพียงตา


จัดเตรียมสถานที่ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)