ฟังอบรมฝึกประสบการณ์

เนื่่องด้วยวันที่19-21ก.ค60 ได้อบรมฝึกประสบการณ์สาขาการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมฝึกในเทอมนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไร แล้วก็ได้มีการฝึกปฎิบัติ การพูด การแนะนำตัวเอง การสื่อสาร  การสร้างบุคลิกตัวเอง ก็ได้ลองให้ทำการ swot  swotเมตริก  การทำแผนที่เดินดินของมหาลัยราชภัฏนครปฐม 

</p><p>
</p><p> </p><p> </p><p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ความเห็น (0)