ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 7กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลา08.30-17.30นตอนเช้ารดน้ำแปลงผักตอนบ่ายปลูกผักสวนครัวให้กับศูนย์เพื่อให้ชาวบ้านมากินรับประทานได้ตอนเย็นรดน้ำแปลงผัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)