ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560​

 วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

 เวลา 09.00 น.- 18.30 น. เช้ารดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ ตอนสายปลูกผักสวนครัวให้กับศูนย์เพื่อไว้ให้คนในชุมชน ได้มาเก็บ ตอนเย็นรดน้ำแปลงผัก

รดน้ำต้นไม้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)