พุธ 29 มิถุนายน 2560

พรีเซนงานครั้งที่ 1 โครงการ "ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยผ่านสื่อออนไลน์"

โดยการสร้างเพจเฟชบุ๊ค อาจารย์ได้เสนอให้จัดโครงการเสริมขึ้นโดยการจัดให้มีการสอนการ

สร้างเพจเฟชบุ๊คกับคนในชุมชนที่มีความสนใจ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)