อบรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าอบรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

อบรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนได้เรียนรู้ถึงการปฎิบัติตัวในการฝึกงานว่าเราควรปฏิบัติบัตรตัวแล้วควรประพฤติตัวอย่างไรถึงจะเหมาะสมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคมว่าเราจะมีเทคนิคอย่างไรในการเข้าไปพูดคุยกลับชาวบ้านเค้าไปขอความร่วมมือมีการพูดคุยขอความคิดเห็นกับชาวบ้านว่าชาวบ้านต้องการสิ่งใดต้องการให้เราเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องใด

ในส่วนของเทคนิคการใช้เครื่องมือในการลงชุมชนมีการให้ทบทวนเกี่ยวกับการทำเอสดับบลิวโอทีเลือกความสำคัญของปัญหาได้มีการจับกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นระดมความคิดต่างๆมีการวาดแผนที่เดินดินของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

เข้าอบรมในครั้งนี้ทำให้ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการลงชุมชนให้มีความเข้าใจมากขึ้นทำให้เรามั่นใจมากขึ้นในการลงชุมชน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรบฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)