AAR ตอนที่1: TEDtalk ในการพัฒนาคุณภาพการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิด

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

AAR ตอนที่1:

อ.แก้ว หรือ อ.ดร.เชษฐา ชวนทำเรื่องราวดีๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเบิกบานใจอย่างมาก เมื่อมาแล้วได้มาสัมผัสพลังของคุณค่าและความหมายที่ดีงาม ได้เขียน BAR ไว้ที่ https://www.facebook.com/nipap...

ประเด็น "การพัฒนาคุณภาพการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิด"

ได้รับการชักชวนจาก อ.แก้ว (ดร.เชษฐา) มาเปิดพื้นที่การเรียนรู้เรื่อง Reflection (การสะท้อนคิด)  ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง การเรียนรู้ที่ก้าวผ่านการผูกขาดที่ผู้สอน แต่เปิดประตูให้ผู้เรียนได้ทำหน้าที่เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง

กระบวนการเริ่มด้วยการทำ TEDtalk จากอาจารย์สองท่านและนักศึกษาพยาบาลที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนจากอาจารย์ ซึ่งอาจารย์ที่มาร่วมทำสะท้อนคิดหรือ Reflection ทั้งสองท่านต่างนำเครื่องมือนี้มาใช้

ผู้ร่วม Ted talk ท่านแรกคือ
อ อดุลย์ วุฒิจูรีพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ อ.สอนที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช

อาจารย์บอกว่าครั้งแรกก็ยังไม่ใจว่าเครื่องมือสะท้อนคิดที่นำมาใช้ใช่แนวทางที่ถูกไหมแต่พอนำมาใช้สักพักก็สังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในตัวอาจารย์เองและนักศึกษา 

มีการใช้การตั้งคำถามนำการสะท้อนคิดในทุกกระบวนการของการเรียนรู้ ให้เด็กคิดได้ด้วยตัวเองและเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หลังจากทำ Reflection เห็นสภาวะใจที่เบาขึ้น มีความชัดเจนในตัวเอง ตกผลึกในตนเองและเริ่มเนียนในวิถี

ท่านที่สอง 
2. อ.ฆนรส อภิญญาลังกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วพบ.แพร่ สาขาการพยาบาลเด็ก ประสบการณ์การสอน 2 ปี อาจารย์โบว์ เล่าว่าอาจารย์เพิ่งเข้ามาสู่วิชาชีพในสถาบันการศึกษาได้ประมาณสองปี แต่ประตูใจของอาจารย์ได้เปิดออกและนำเครื่องมือการตั้งคำถามและการสะท้อนคิดมาใช้กับนักศึกษาพยาบาล

อ.โบว์ได้นำแนวคิด 6 ขั้นตอนของการตั้งคำถามนำมาสู่การพัฒนาเรื่องการสะท้อนคิดในนักศึกษา บางครั้งก็มีความรู้สึกท้อเกิดขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นจากเรื่องราวที่ อ.โบว์มาเล่าให้ฟังคือ "มีความตั้งใจ" และ "มีการปรับกระบวนการเรียนอยู่ตลอด"  ความอดทนที่จะไม่หยุดนิ่งต่อการเรียนรู้ สิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของ อ.โบว์คือ ความเชื่อในศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากจะฝึกเรื่องสะท้อนในเด็กแล้ว ยังมีการตั้งคำถามกับตนเองอยู่ตลอดเวลา และมองเห็นการแปรเปลี่ยนในตนเอง (เกิด transformation)

ส่วนตัวรู้สึกซาบซึ้งใจเมื่อได้ฟังเรื่องราวจาก อ.โบว์เห็นการเติบโตและงอกงามในหัวใจของผู้เป็นครูงดงามยิ่งนัก

Student Voice :
เป็นนักศึกษาพยาบาลปีสองที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านการฝึกสะท้อนคิดจาก อาจารย์ทั้งสองท่าน น้องนักศึกษาดูมีความมั่นใจในตนเองและมีความนุ่มนวลอยู่ในตัว เมื่อได้ฟังเรื่องราวสะท้อนให้เห็นการเจริญเติบโตทางด้านความคิด

3. นางสาว ณัธญา สุขเณรค่ะ นศ.พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2 วพบ.อุตรดิตถ์ หรือน้องแนน 

น้องแนนเล่าว่า สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ คือ การได้ฝึกตั้งคำถาม ซึ่งเป็นคำถามที่นำไปสู่การปฏิบัติ สะท้อนให้เห็นถึงมีความลึกซึ้งและมีการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในชีวิต และคลี่คลายความสงสัยลงไปได้ ขณะที่นั่งฟังน้องแนนได้มองเห็นถึงพลังของการตื่นรู้และมีความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้ง เป็นที่น่าชื่นชม เห็นความเชื่อมโยงในความคิดความเชื่อและการจัดการเรียนรู้ที่ อ.อดุลย์ใช้และมาปรากฏอยู่ในตัวของน้องแนน

4.นางสาวณัฐมน ศิริบุญมากูล นศ.พยาบาลศาสตร์ชั้นปี 2 วพบ.แพร่ หรือน้องปุย ความเบิกบานค่อนข้างชัดเจนที่ปรากฏอยู่ในช่วงเวลาที่น้องปุยสะท้อนคิดผ่าน TEDtalk ให้เราฟัง 

น้องปุยเล่าว่า ได้เริ่มเรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ปี 1 ทำให้มองเห็นตนเอง และมาใช้อย่างจริงจังในช่วงที่เรียน ปี2 ผ่านการดู VDO และฝึกตั้งคำถาม น้องปุยได้สะท้อนตนเองว่า การฝึกตั้งคำถามกับตนเองนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าในตนเองเพื่อหาคำตอบจากความสงสัยที่มี ขณะที่นั่งฟังน้องปุยได้เห็นความเบิกบานและพลังของความสดชื่นอย่างมากในขณะที่พูด

ทำให้นึกถึงประโยคหนึ่งที่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เคย Reflection ไว้ว่า
"...ดร.กะปุ๋มนั้นเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงในตน การเปลี่ยนแปลงในตนที่บอกว่าคนพัฒนา พัฒนาทั้งความรู้เชิงเทคนิคและพัฒนาความรู้เชิงชีวิตเบิกบาน...อยู่กับการงานเกิดความเบิกบาน..."---จากความตอนหนึ่งในงาน HA Forum 2559

มีสองประเด็นที่ท่าน อ.หมอวิจารณ์พูดไว้คือ "มีการเปลี่ยนแปลงความรู้เชิงเทคนิค" และ"พัฒนาความรู้เชิงชีวิตเกิดความเบิกบาน"

#ReflectionInTransformativeLearning
#Reflection
#R2RinEducation

19-07-60
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (1)

ยังจำคำ อ วิจารณ์ได้

สุดยอดนักคิด นักพัฒนาค่ะ อ กะปุ๋ม