(คุยกับตนเอง ตอนที่7) หลักการค้ำกันไว้ย่อมเป็นธรรมะมากกว่า

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(คุยกับตนเอง ตอนที่7) หลักการค้ำกันไว้ย่อมเป็นธรรมะมากกว่า

ระหว่างการเดินทางได้ครุ่นคิดในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไข พรบ.บัตรทอง แม้ว่าหลักการแนวคิดจะดีอย่างไร แต่นั่นต้องพิจารณาว่าดำเนินไปตามหลักธรรมหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามหลักธรรมต่อให้คนเก่งคนฉลาดแค่ไหนมาคิดก็ย่อมไม่ได้ดีหรือเทียบเสมอเท่ากับหลักธรรมได้ 

ในช่วงที่ทำ review เกี่ยวกับเรื่อง พรบ.ระบบหลักประกันสุขภาพ ได้เห็นมิติหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในแนวคิดและหลักการนั่นคือ เรื่องของความเมตตา กรุณา ความเข้าใจเข้าถึงความทุกข์ยากของประชาชนพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศไทย ใช้หลักการคิดรายหัวและเหมาจ่าย ดังนั้นในเงินก้อนดังกล่าวที่มอบเป็นก้อนใหญ่ให้กับพื้นที่จะมีรายหัวของทั้งผู้ที่ป่วยและไม่ป่วย ผู้ป่วยก็จะมีทั้งป่วยมากป่วยน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งในจำนวนเงินดังนั้นนำมาสู่การใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในองค์กรโรงพยาบาล

ถ้าโรงพยาบาลไหนผู้บริหารเก่ง ร่วมกับมีธรรมะในการบริหารจัดการโรงพยาบาลนั้นก็สามารถนำพาองค์กรผ่านไปได้ แต่ถ้าผู้บริหารไหนมีทักษะทางด้านการบริหารไม่ดีพอ ประหยัดไม่เป็น พิจารณาถึงความพอดีไม่ได้ มีการดำเนินงานภายใต้ความฟุ่งเฟ้อฟุ่มเฟือยอาจจะนำพาองค์กรไปสู่สภาวะหลุมดำของการจัดการเรื่องเงินขององค์กรได้

จากที่ได้ฟังเรื่องเล่าและถอดบทเรียนปัจจัยความสำเร็จที่ถึงแม้จะเป็นระดับ7 แต่อารมณ์และความรู้สึกของผู้เล่าก็ไม่ได้ซึมซาบถึงความเป็นทุกข์ใจ (คุยกับตนเอง ตอนที่6จาก GaP UC สู่การจัดการตามรอยพระราชกรณียกิจ กรณี รพ.ม่วงไข่ จ.แพร่..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/631291) ทำให้มองเห็นการดำเนินรอยตามพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเน้นในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าเราสามารถตีโจทย์นี้แตกและเข้าใจอย่างถ่องแท้การดำเนินชีวิตและนำพาองค์กรก็สามารถดำเนินไปได้

ทำให้กลับมาใคร่ครวญในตนเองว่า
ในความตั้งใจของการแก้ไข พรบ.บัตรทองนี้ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นย่อมดีแน่นอนถ้าการแก้ไขโน้มน้าวไปทางการคำนึงถึงประชาชนคนไทยกว่า 48 ล้านคน ถ้าดำเนินไปในทิศทางตรงกันข้ามและผลักดันให้มีการร่วมจ่าย เพียงแค่จินตนาการดูจะพบว่า ประชาชนจะประสบกับความทุกข์ยากแน่นอนตั้งแต่ระดับน้อยไปจนถึงระดับแสนสาหัสในชีวิตเลยก็ว่าได้

ท่าน อ.นพ.ชลอ ศานติวรางคณา Chalor Santiwarangkana เคยเอ่ยไว้ว่า "ผมเองดีใจอย่างมากทีกะปุ๋มเข้าใจในหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพอันนี้คือหัวใจ สุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่เรื่องกำไรขาดทุน ไม่ใช่เรื่องซื้อขายหรือเอาเข้าตลาดหุ้นถ้าทุกคนเริ่มจากหลักการที่ถูกต้องก่อนแล้วค่อยก้าวขั้นต่อไป"

ทำให้มองเห็นแสงสว่างของปลายอุโมงค์ถึงแม้ว่าการดำเนินการของความพยายามที่จะแก้ไข พรบ.บัตรทองยังคงมีอยู่แต่ในฐานะพลเมืองและเป็นคนไทยในแผ่นดินนี้ได้เต็มที่ลงมือทำการศึกษาเรื่องนี้แม้ยังมีมากมายที่ก้าวไปยังไม่สุดทาง แต่ภาพปรากฏการณ์ในสิบห้าปีที่ผ่านมา สภาพคนไข้อนาถาและคนที่แทบไม่มีโอกาสทางการรักษาได้เลือนลางหายไป 

#KMUC
21-07-60


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)