เเก้ไขรูปเล่มโครงการ 20 ก.ค. 2560

8.30อาบนำ้แต่งตัว

9.30    น. ทานอาหารเช้า

10.00  น. ช่วยกันเเก้ไขรูปเล่มโครงการของเเต่ละคู่

13.45  น. ทานอาหารเที่ยง

14.30  น. กลับมาทำรูปเล่มโครงการกันต่อ

16.45  น. ให้อาหารหมูที่ศูนย์ฝึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)