วัน เสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 09:00 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โพทะเล  จ.พิจิตรบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)