เเก้ไขรูปเล่มโครงการ 20 ก.ค. 2560

20 ก.ค. 2560 

8.30อาบนำ้แต่งตัว

9.30    น. ทานอาหารเช้า

10.00  น. ช่วยกันเเก้ไขรูปเล่มโครงการของเเต่ละคู่

13.45  น. ทานอาหารเที่ยง

14.30  น. กลับมาทำรูปเล่มโครงการกันต่อ

16.45  น. ให้อาหารหมูที่ศูนย์ฝึก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)