วัน อังคาร ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เวลา 09:00 น. ออกจำหน่ายสินค้าที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านน้ำทรัพย์




เวลา 13:00 น. เตรียมเครื่องคั่วกลิ้ง เช่น ปั้นตะไคร้ และ คั่วตะไคร้ให้แห้ง ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านน้ำทรัพย์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์



ความเห็น (0)