วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560

วันนี้รับคณะ เครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่ 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)