วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560

วันนี้ของจริง..รับการประเมินชุมชนคนรักการทำบัญชี ระดับประเทศ โดยกรมตรวจบัญฃีสหกรณ์ ขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน สมาชิกสหกรณ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่ 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)