วัน ศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 10:00 น. เดินทางไปทำเรื่องเรียนจบ

เวลา 13:00 น. ติดต่อทำเรื่องจบที่ฝ่ายทะเบียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)