วัน พุธ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 09:00 น.

จัดทำ Power Point นำเสนองานโครงการ อาชาบำบัด ต่อ

เวลา 14.00 น.

รวบรวมเอกสารงานนำเสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)