วัน อาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 07:00 น. ทำบุญที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านน้ำทรัพย์

เวลา 13:00 น. ทำความสะอาดภายในศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านน้ำทรัพย์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)