เตรียมงานที่จะนำเสนออาจารย์ 28 มิ.ย. 2560

7.00 น. อาบน้ำเเต่งตัว

7.30 น. รับประทานอาหารเช้า

8.00 น. ไปหาซื้อ หัวปลา น้ำมะพร้าว เปลือกสับปะรด ที่ตลาดบางเลน

9.15 น. ซื้อของเสร็จเดินทางไปที่ฝึกงาน

10.30 น. ถึงที่ฝึกงาน

11.00 น. จัดเเจงทำของเเละถ่ายรูป

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. ทำเพาวเวอร์พอทที่จะเสนองานอาจารย์พุ่งนี้

15.45 น. จัดเเจงเเบ่งหัวข้อที่จะอ่านเเละเตรียมการซักซ้อมที่จะเสนองานพุ่งนี้

17.30 น. เดินทางกลับบ้านบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)