19 ก.ค. 2560 อาจารย์นิเทศครั้งที่ 2

8.30   น. ถึงศูนย์ฝึก

9.00   น. ทานอาหารเช้า

10.00 น. อาจารย์เดินทางมาถึงศูนย์ฝึก เเละเริ่มการดูโครงการ กับประเมินโครงการที่ได้จัดไป

12.30 น. เสร็จสิ้นการนิเทศเเละอาจารย์เดินทางกลับ

13.00 น. ออกไปทานอาหารเที่ยงข้างนอก

15.45 น. เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)