นั่งฟังวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับกาแฟสมุนไพรและเตรียมตัวขายลูกชิ้นปิ้ง วัน 21 มิ.ย. 2560

8.00 น. กินข้าวเช้า

8.30 น. เตรียมของที่จะขาย

11.00 น. กินข้าวกลางวัน

11.30-13.00 น. นั่งฟังวิทยากรบรรยายสรรพคุณกาเเฟสมุนไพร

14.00-16.00 น. นั่งขายลูกชิ้น

17.00 น.เก็บของเก็บร้าน

18.00 น. เเยกย้ายกันกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)