คุยกับตนเอง 3 : "ชวนคิดชวนทำ=>งานบอร์ดควบคุมคุณภาพ"

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ชวนคิดชวนทำ=>งานบอร์ดควบคุมคุณภาพ"

น้อง Wanee Jatawong มาร่วมทำ Dialogue Online ใน Line Group นำงานที่ทำประจำมาหารือว่าน่าจะนำไปสู่ประเด็นการทำ KM R2R ได้อย่างไร ซึ่งน่าสนใจมาก
▪️ก็คงเริ่มต้นนำข้อมูลย้อนหลังมาดูว่าสถานบริการที่อยู่ในความดูแลมีคุณภาพและมาตรฐานบริการเป็นอย่างไรซึ่งอาจดูควบคู่ไปพร้อมกันระหว่านฐานคิดของ NHSO และHA
▪️จากนั้นแยกกลุ่มศึกษาระหว่างสถานบริการที่สามารถดำเนินไปตามมาตรฐาน และที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

Kongwong Chackkarin ; "ตัวแปรที่สำคัญของภารกิจน้องวา : ได้แก่ การนำเรื่องร้องเรียน ที่ไหลเข้าสู่แต่ละช่องทาง ทั้ง เข้า จว. / หน่วยบริการ / รวมทั้งภาค ปชช. เข้ามาจัดการ เพื่อนำเสนอให้บอร์ดควบคุมคุณภาพระดับเขต ได้ มีมาตรการ เชิงป้องกัน"--นำไปสู่การกำหนดเป็นกรอบในการศึกษาได้

***น่าสนใจทำเป็น Mix Method 
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากน้องวา คือ การนำข้อมูลที่มีอยู่ที่เปรียบเสมือนเรานั่งทับมันไว้ทุกวันมาจัดการและวิเคราะห์พร้อมค้นหาดูว่ามี GAP อะไรบ้างที่จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาต่อไปได้ (Gap Analysis) 

ซึ่งสอดรับกับที่ท่าน ผอ.สปสช.เขต4 อ.นพ.ชลอ ศานติวรางคณา Chalor Santiwarangkana ท่านให้ความสำคัญกับการนำเครื่องมือ R2R มาใช้ในการพัฒนาคนและพัฒนางาน ที่สำคัญนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเต็มรูปแบบ

KM R2R to Learning Organization


#KMUC
#KMNHSO4
#Noteความคิด

17-07-60

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)