ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา08.30-17.30น เช้าเข้าศูนย์เตรียมสถานที่และข้อมูลเพื่อเวทีชาวบ้านกลุ่มย่อยและเย็นรดน้ำผักปลอดสารพิษเพราะเช้าไม่รดเนื่องจากฝนตก


ภาพบรรยากาศจัดเวทีชาวบ้าน


ภาพบรรยากาศจัดเวทีชาวบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)