ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 06.30-17.30น. เช้ารดน้ำผักปลอดสารพิษตอนเที่ยงเข้าศูนย์ทำอาหารเจให้กับศูนย์เเละเตรียมข้อมูลเพื่อจะจัดเวทีชาวบ้านเเละเย็นรดน้ำผัก

รดน้ำผัก


เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำเวทีชาวบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)