ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เช้ารดน้ำผักปลอดสารพิษ ตอนเที่ยงเข้าศูนย์เตรียมทำอาหารเจให้กับที่ศูนย์ และเตรียมข้อมูลเพื่อจะจัดเวทีชาวบ้านใน วันพรุ่งนี้ ตอนเย็นรดน้ำผักปลอดสารพิษ


รดน้ำผักตอนเช้ารดน้ำผักตอนเย็นเตรียมข้อมูลเพื่อจัดเวทีชาวบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)