ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่26มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา06.30-17.30น เช้ารดน้ำผักปลอดสารพิษตอนเที่ยวเข้าศูนย์เตรียมทำอาหารเจให้กับศูนย์และเตรียมข้อมูลเพื่อจะจัดเวทีชาวบ้านในวันพรุ่งนี้เย็นรดน้ำผักปลอดสารพิษ

รดน้ำผักตอนเช้า

รดน้ำแปลงผักตอนเย็น

เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำเวทีชาวบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)