ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่28มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา08.30-18.00น

เข้าศูนย์เตรียมทำอาหารเจให้กับแขกที่มาธรรมมะที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและตอนบ่ายกับมาทำงานและเรียบเรียงข้อมูลเตรียมนำเสอนงานพรุ่งนี้เช้า


ภาพบรรยากาศการทำอาหารเจ

บรรยากาศการทำอาหาร

ภาพบรรยากาศการเรียบเรียงข้อมูล

ภาพบรรยากาศช่วยกันเตรียมงานนำเสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)