โครงการรวมพลังคนใจสู้กู้วิกฤตพิชิตใจต้านภัยเอดส์

เทียนขาว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

29 มิถุนายน 2560 องค์กร ใจสู้ รู้ รักสุขภาพ จะทำกิจกรรม อบรม ประชุม เพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ป่วยเอดส์ และที่สำคัญเป็นการสร้างความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างพลังเครือข่ายของผู้ติดเชื้อเอดส์ในระดับอำเภอขุขันธ์ให้มีความเข้มแข็งและสามารถดูแลเพื่อนๆผู้ติดเชื้อเอดส์ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพความเห็น (0)