วันเสารที่24 มิถุนายน2560


8.30 รับคณะดูงานจาก จังหวัด ระยองมาดูงานที่บ้านน้ำทรัพย์


15.30 ตัดหญ้าแล้วสับละเอียดเพื่อนำไปเลี้ยงม้า

ของศูนย์การเรียนรู้บ้านน้ำทรัพย์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษญกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)