อาจารย์นิเทศ ครั้งที่ 1 25 มิ.ย.2560

25 มิ.ย. 2560

07.30น. เดินทางไปศูนย์ฝึก

08.30น.ถึงศูนย์ฝึก

09.30น. เตรียมตัวเเละเตรียมงานที่จะนำเสนออาจารย์พี่เลี้ยง

12.30 รับประทานอาหาร

.14.45 น. อาจารย์พี่เลี้ยงมาถึงศูนย์ฝึก

15.00 น. เริ่มการนำเสนองานอาจารย์พี่เลี้ยง

16.45 น. นำเสนองานเสร็จ เเละนำข้อผิดพลาดไปเเก้ไข

17.00 น. อาจารย์พี่เลี้ยงเดินทางกลับ

17.30 น.ประชุมกันเพื่อทำการเเก้ไขงาน

18.30 น.เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)