วันพฤหัสบดีที่22มิถุนายน25607.30 ออกบูส ขายขนมโอทอป

ของหน่วยทันตกรรม รักษาฟรีว

ที่โรงเรียน ออหอริ้งบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษญกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)