วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

10.00 พาคณะจาก อบต.บางพลีน้อย จ.สมัทรปราการ (กลุ่มวิสาหกิจมะนาว)

เยี่ยมชมสวนมะนาวและน้ำยาไร่แมลงจากเตากลั่นด้วยสมุนไพรในพื้นที่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)